Üye Girişi | Kayıt Ol

FHD BİLİŞİM

Hizmetlerimiz

Ticari Yazılım

PRESTO XL – Satın Alma Yazılımı

 • Likom Presto XL Yazılımı Uluslararası genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına ( GAAP), Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine (UFRS) ve Türk Muhasebe Standartlarına(TMS) uygun olarak çalışmaktadır. Hesap Planları ve Mali Tablolar birden fazla dilde ve döviz ile takip edilebilir. Standart Mali Tabloların yanısıra istenilen formül ve tasarımda Mali Tablolar kullanıcı tarafından hazırlanabilir. Yevmiye Fişleri Tahsil, Tediye, Mahsup, Açılış ve Kapanış Fişleri olarak sınıflandırılabilir. Yansıtma ve Bakiye Kapatma şablonları ile Yevmiye fişleri otomatik oluşturulabilir. Esnek Raporlama yeteneği ile tüm mali raporlar istenilen formatta kullanıcı tarafından hazırlanıp analiz edilebilir.


  Likom Presto XL Bütçe Yönetimi Yazılımı ile;
  • Muhasebe ve Gelir-Gider Yönetimi işlemleri için esnek dönemli ( 1 Aylık, 3 Aylık veya Serbest ) bütçe dönem tanımı yapabilme ve bu tanımlı bütçe dönemlerini revize edip blokaj uygulayabilme,
  • Bütçe hesap planını oluşturulması, Bütçe hesap kartında formül tanımı yaparak ilgili bütçe hesabını oluşturan muhasebe kodlarının tanımlanması ile bütçe verilerinin otomatik olarak oluşturulabilmesi,
  • Planlanan ve revize bütçe kurlarının girilmesi ve seçilecek döviz cinsinden bütçe hesaplarının izlenmesi,
  • Bütçe tanımı sırasında tanımlanan bütçenin bütün gelir ya da gider bütçesi içindeki payının görülmesi,
  • Tahmini bütçe değerleri ile gerçekleşmelerin yüzde ya da oran olarak takip edilmesi,
  • Planlanan bütçe değerleri ile gerçekleşen değerlerin tutarlılıkların kontrol edilmesi kolaylıklı gerçekleştirilir.
 • Likom Presto XL Stok Yönetimi ile;
  • Hammadde, ürün, ara ürün, ticari mal ve malzeme alış ve satış işlemleri dışında iade, ithalat / ihracat, fason, hurda ya da dahili kullanım gibi tüm Giriş – Çıkış işlemlerinin TL ya da istenilen döviz cinslerine göre yapılarak ilgili raporlar alınabilir,
  • Stok maliyetlerinin; Son Giren İlk Çıkar ( LIFO ), İlk Giren İlk Çıkar ( FIFO ), Yürüyen Ortalama Maliyet, Aritmatik Ortalama Maliyet veya Ay Kapama Maliyet Sistemlerine göre hesaplanarak anlık izlenir,
  • Fiyat farkı, vade farkı ve kur farkından doğan maliyet artış ve azalışlarının malın maliyetine yansıtılır,
  • Teklif, Sipariş, Stok Hareketi, Depo Transferi ve Fatura belgelerinde değişken ölçü değerleri girilebilir ve girilen bu ölçü değerlerine göre alan, hacim, ağırlık gibi hesaplamaları yapılabilir ve bu değerler belgelerin çıktılarında gösterilebilir,

  • Stok işlemleri sırasında ürün kartlarında tanımlanan kriterlere bağlı olarak uyarı, seviye tanımlarına bağlı olarak da hareket engelleme fonksiyonlarının kullanılır,
  • Depozitolu ürün, Stok Set, Seri / Lot ve Dinamik Kod takibinin yapılabilir,
  • Aynı Stok hareketlerinde tek depoya veya birden fazla depoya ürün giriş- çıkış işlemlerinin gerçekleştirilir,
  • Stok hareketlerindfe tanımlanabilen formüllere göre esnek satış fiyatı ve iskonto belirlenebilir, formüllere göre miktar hesaplanabilir,
  • Sınırsız sayıda depo kartı açılarak, depolar arası ürün giriş-çıkış işlemleri ile bedelsiz mal giriş- çıkış işlemlerinin takibi yapılır.
 • Likom Presto XL Satış/Pazarlama Yazılımı ile;

  • Verilen teklifler ve Alınan Siparişler ayrıntılı olarak izlenir, Sipariş onay mekanizması oluşturulabilir ve onaysız siparişlerin karşılanması engellenebilir,
  • Stok seviyeleri anında izlenebilir, belirlenen seviyenin altına düşen stok mikterlarında satış hareketlerinde uyarma/engelleme yapılabilir,

  • Satışa sunulan ürün ve hizmetler için sınırsız sayıda istenilen para birimi cinsinden fiyat, iskonto ödeme koşulları ile Fiyat Listeleri oluşturulabilir, Müşteri ve satış personeli bazında fiyat listelerini kullanma ve düzenleme yetkileri tanımlanabilir,
  • Satış işlemi sırasında ürünlerin Son Giren İlk Çıkar ( LIFO ), İlk Giren İlk Çıkar ( FIFO ), Yürüyen Ortalama Maliyet, Aritmatik Ortalama Maliyet veya Ay Kapama Maliyet’leri anında hesaplanabilir, satılan malın maliyeti muhasebe işlemleri istenilen maliyet kriterlerine göre gerçekleştirilir,
  • Her türlü satış belgesi ( Teklif, Sipariş, İrsaliye, Fatura vb.) ve raporu MS Excel veya PDF formatında e-posta ile tanımlanan yetkli müşteri personeline anında iletilebilir,
  • İrsaliyeler için toplu olarak fatura kesilebilir ve toplu fatura çıktıları alınabilir,
  • Tevkifatlı Fatura, Fiyat farkı faturası, Vade farkı ve kur farkı faturası oluşturulabilir, Satış ve satınalma süreçleri ilişkilendirilerek entegrasyonu sağlanır, Ürün/Müşteri grubu ve bölgesel satış performansı ve karlılık analizleri istenilen ayrıntıda takip edilebilir.
 • Likom Presto XL Satın Alma Yazılımıile;
  • Satınalma Talepleri, Tedarikçilerden alınan Teklifler ve Verilen Siparişler ayrıntılı olarak izlenir,
  • Hizmet ve stok kartları ile ilgili siparişlere ait alış irsaliyeler ve alış faturalarının takibi yapılır,
  • Tüm belgelerdeki tek bir döviz kuru ile belge başlığında ya da bir belgede yeralan satırlarda farklı döviz kurları ile işlem yapılabilir,
  • Alım hareketi sırasında yada daha sonra ortaya çıkan ithalat, nakliye ve buna benzer diğer çeşitli masraflarının tek tek yada toplu olarak alış maliyetine yansıtılır,
  • Asgari-azami stok seviyeleri ve optimum sipariş edilme miktarları izlenerek en etkin kaynak yönetimi sağlanır,
  • Stokların güncel olarak izlenmesi, sipariş ödeme koşulları ve bunların hangi stok hareketleri ile karşılandığının ayrıntılı olarak takibi yapılır,

  • El termineli ile depolanan sipariş ya da mal alımı hareketlerinin sisteme otomatik entegrasyonu yapılır, kullanıcı sipariş onay işlemleri ile sipariş verilmesi kontrol altına alınır,
  • Alım hareketlerine özel kodlar tanımlanarak proje bazında ve şube bazında takibi yapılabilir,
  • Alım işlemleri ile ilgili fiyat farkı, vade farkı ve kur farkı faturaları düzenlenebilir,
  • Harita üzerinden satınalma yapılan tedarikçiler, ürünler ve şehirlerin ayrıntılı olarak takibi sağlanır.